RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Основни права в рамките на Европейския съюз

Човешки права

Във вътрешен план Европейският съюз (ЕС) възлага особено значение на зачитането на човешките права. Неговите принципи за човешките права са заложени в Договора за Европейския съюз и в Хартата за основните права. Въз основа на инициативи и програми като „Дафне” и „Прогрес“ действията на Съюза се концентрират върху борбата срещу дискриминацията, расизма и ксенофобията и върху защитата на уязвимите групи, като деца, жени и малцинства. Европейската агенция за основните права следи за спазването на основните ценности на Съюза. В частност тя осигурява съдействие и опит на държавите-членки и на органите на Съюза, прилагащи правото на ЕС по отношение на основните права.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата