RSS
Alfabetische index

Glossarium

Uittredingsclausule

Het Verdrag van Lissabon voorziet een mechanisme voor de vrijwillige en eenzijdige uittreding uit de Europese Unie (artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). De lidstaat die wenst uit te treden, deelt dit mee aan de Europese Raad die oriënteringen voorstelt voor het sluiten van een overeenkomst die de uittredingsmodaliteiten bepaalt.

Deze overeenkomst wordt met gekwalificeerde meerderheid in de Raad gestemd, in naam van de Europese Unie (EU), na goedkeuring door het Europees Parlement.

De verdragen zijn niet langer van toepassing voor de staat die deze aanvraag deed, van zodra de overeenkomst in voege treedt of uiterlijk twee jaar na betekening van de uittreding. De Raad kan besluiten om deze periode te verlengen.

Elke uitgetreden lidstaat kan verzoeken om opnieuw te mogen toetreden en moet hiervoor de toetredingsprocedure opnieuw doorlopen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven