RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Jäsenyydestä eroamista koskeva lauseke

Lissabonin sopimuksessa määrätään järjestelyistä, joita noudattaen jäsenvaltio voi vapaaehtoisesti ja yksipuolisesti erota Euroopan unionista (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artikla). Jäsenvaltio, joka haluaa erota, ilmoittaa aikomuksestaan Eurooppa-neuvostolle, jonka antamien suuntaviivojen perusteella laaditaan sopimus eroamiseen sovellettavista yksityiskohtaisista määräyksistä.

Sopimuksen tekee Euroopan unionin (EU) puolesta neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

Perussopimuksia lakataan soveltamasta pyynnön esittäneeseen jäsenvaltioon sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai viimeistään kahden vuoden kuluttua eroilmoituksesta. Neuvosto voi päättää pidentää tätä määräaikaa.

EU:n jäsenyydestä eronnut valtio voi hakea jäsenyyttä uudelleen käymällä läpi tavanomaisen liittymismenettelyn.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun