RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bestemmelse om udtræden

Lissabontraktaten foreskriver en procedure for frivillig og ensidig udtræden af Den Europæiske Union (artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union). En medlemsstat, der ønsker at udtræde, meddeler dette til Det Europæiske Råd, der giver retningslinjer for indgåelsen af en aftale, som fastsætter, hvordan udtrædelsen skal foregå.

Denne aftale indgås af et kvalificeret flertal af Rådet på vegne af Den Europæiske Union (EU), efter at den er godkendt af Europa-Parlamentet.

Når aftalen træder i kraft, dog senest to år efter meddelelsen af udtrædelsen, gælder traktaterne ikke længere for den medlemsstat som har fremført ønsket. Rådet kan beslutte at forlænge denne frist.

En stat, som er udtrådt af EU, kan anmode om at blive genoptaget, hvis den på ny gennemfører tiltrædelsesproceduren.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top