RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Vitböcker

Kommissionens vitböcker är dokument med förslag till gemenskapsåtgärder inom ett speciellt område. I vissa fall har de föregåtts av en grönbok vars syfte har varit att inleda en samrådsprocess på EU-nivå. När en vitbok mottagits positivt av rådet kan den leda till ett handlingsprogram för EU på det berörda området.

Exempel på vitböcker är vitböckerna om inrättandet av den inre marknaden (1985), om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning (1993), och om styrelseformerna i EU (2001). Från senare år kan nämnas vitboken om tjänster av allmänt intresse (2004) och vitboken om EU:s kommunikationspolitik (2006) vilka har präglat EU:s politik.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början