RSS
Alfabetische index

Glossarium

Witboeken

De Commissie publiceert voorstellen voor EU-maatregelen op bepaalde terreinen soms in een witboek. In sommige gevallen gaat het hierbij om een vervolg op een groenboek, dat bedoeld is om op Europees niveau een raadplegingsprocedure op gang te brengen. Wanneer een witboek een gunstig onthaal vindt bij de Raad, kan hieruit een EU-actieprogramma op het betrokken terrein voortvloeien.

Als voorbeeld kunnen worden genoemd de witboeken over de voltooiing van de interne markt (1985), over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid (1993) of over Europese governance (goed bestuur) (2001). Meer recentelijk hebben het witboek over diensten van algemeen belang (2004) en dat over een Europees communicatiebeleid (2006) hun stempel op de ontwikkeling van het EU-beleid gezet.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven