RSS
Alfabetische index

Glossarium

Stemmenweging in de Raad

Bij een stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad van de Europese Unie worden de stemmen gewogen. Tegenwoordig krijgen de lidstaten met de grootste bevolking 27-29 stemmen, die met een middelgrote bevolking 7-14 stemmen en kleine landen 3 of 4 stemmen. Een besluit is aangenomen wanneer er ten minste 255 van de 345 stemmen op worden uitgebracht.

De weging van de stemmen is het resultaat van een compromis tussen lidstaten met gelijke rechten, maar verschillende kenmerken. Het aantal stemmen dat een lidstaat heeft, is vooral afhankelijk van zijn bevolkingsomvang, maar zodanig gecorrigeerd dat de landen met de kleinste bevolking feitelijk oververtegenwoordigd zijn.

Deze nieuwe stemmenweging, die door het Verdrag van Nice is bekrachtigd, is op 1 november 2004 in werking getreden.

Het Verdrag van Lissabon (artikel 16 van het Verdrag betreffende de Europese Unie) wijzigt de regels voor de gekwalificeerde meerderheid. Deze wijziging wordt geleidelijk ingevoerd in drie fasen:

  • van 1 december 2009 tot 1 november 2014: de stemmenweging van het Verdrag van Nice blijft van toepassing. Een blokkerende minderheid vereist 91 stemmen of 38 % van de bevolking van de Unie;
  • van 1 november 2014 tot en met 31 maart 2017: de nieuwe wegingsregels zijn van toepassing, maar de lidstaten kunnen om de toepassing van de vroegere regels en het compromis van Ioannina verzoeken;
  • vanaf 1 april 2017: de dubbele meerderheid is verplicht. Een besluit van de Raad is aangenomen wanneer ten minste 55 % van de leden die op zijn minst 15 lidstaten en 65 % van de bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen, hun goedkeuring geven. Een blokkerende minderheid bestaat uit ten minste vier lidstaten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven