RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Äänten painottaminen neuvostossa

Kun Euroopan unionin neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä, noudatetaan ääntenpainottamisperiaatetta. Tämänhetkisen painotustavan mukaisesti runsasväkisimmillä jäsenvaltioilla on 27–29 ääntä, väkimäärältään keskiluokkaan kuuluvilla 7–14 ääntä ja pienillä mailla 3 tai 4 ääntä. Tullakseen hyväksytyksi päätöksen on saatava vähintään 255 ääntä 345 äänestä.

Äänten painottaminen on tulos kompromissista, joka on tehty oikeudellisesti tasa-arvoisten mutta ominaispiirteiltään erilaisten jäsenvaltioiden välillä. Jäsenvaltioille jaettujen äänten määrä määräytyy lähinnä kunkin valtion asukasluvun sekä siihen tehdyn korjauksen perusteella. Korjaus tuottaa vähäväestöisten jäsenvaltioiden suhteellisen yliedustuksen.

Nizzan sopimuksessa hyväksytty äänien uusi painotustapa otettiin käyttöön 1. marraskuuta 2004.

Lissabonin sopimuksessa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artikla) määritellään uudelleen määräenemmistöä koskevat säännöt, joita sovelletaan kolmessa vaiheessa:

  • 1. joulukuuta 2009 – 1. marraskuuta 2014: noudatetaan Nizzan sopimukseen perustuvaa ääntenpainotusjärjestelmää. Määrävähemmistön muodostamiseen tarvitaan 91 ääntä tai 38 prosenttia unionin väestöstä.
  • 1. marraskuuta 2014 – 31. maaliskuuta 2017: noudatetaan uutta ääntenpainotusjärjestelmää, mutta jäsenvaltiot voivat vaatia aiempien painotussääntöjen käyttöä ja "Ioanninan kompromissia".
  • 1. huhtikuuta 2017 lähtien: kaksinkertaisen enemmistön sääntö on sitova. Neuvosto hyväksyy päätöksen, kun sitä kannattaa 55 prosenttia neuvoston jäsenistä; määräenemmistöön tarvitaan vähintään viisitoista jäsentä, jotka edustavat jäsenvaltioita, joiden yhteenlaskettu väestö on vähintään 65 prosenttia Euroopan unionin väestöstä. Määrävähemmistössä on oltava vähintään neljä jäsenvaltiota.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun