RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Stemmevægtning i Rådet

Afstemning med kvalificeret flertal i Rådet for Den Europæiske Union bygger på princippet om stemmevægtning. Ifølge den nuværende vægtning har store lande fra 27 til 29 stemmer, mellemstore lande mellem 7 og 14 stemmer og små lande 3 eller 4 stemmer. En afgørelse skal nødvendigvis samle mindst 255 stemmer ud af 345 for at kunne vedtages.

Stemmevægtningen er resultatet af et kompromis mellem medlemsstater, der er ligeberettigede, men har forskellige karakteristika. Det antal stemmer, de enkelte medlemsstater får tildelt, afhænger bl.a. af deres respektive demografiske vægt og af en tilpasning, der medfører en relativ overrepræsentation af de stater, hvis indbyggertal er lavt.

Den nuværende stemmevægtning, som er nedfældet i Nice-traktaten, trådte i kraft den 1. november 2004.

Lissabontraktaten (artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union) indfører en ny definition af reglen om kvalificeret flertal, der indføres i tre faser:

  • Fra 1. december 2009 til 1. november 2014: princippet for stemmevægtning fastlagt i Nice-traktaten er fortsat gældende. Et blokerende mindretal kan etableres af 91 stemmer eller 38% af befolkningen i Den Europæiske Union.
  • Fra 1. november 2014 til 31. marts 2017: De nye regler for stemmevægtning bliver gældende, men medlemsstaterne kan kræve de tidligere regler for stemmevægtning anvendt ved anvendelse af "Ioannina-kompromiset".
  • Fra 1. april 2017: Reglen om dobbelt flertal bliver obligatorisk. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, der defineres som 55% af Rådets medlemmer, der omfatter mindst 15 af disse og repræsenterer medlemsstater med tilsammen mindst 65% af Unionens befolkning. Et blokerende mindretal skal udgøres af mindst fire medlemsstater.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top