RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Variabel geometri

Ett Europa med "variabel geometri" avser idén om införande av en modell med olika grader av integration, som ett uttryck för att vissa olikheter inte kan överbryggas inom integreringsstrukturen. Detta medför att man tillåter en permanent uppdelning mellan en grupp medlemsländer och ett antal områden där integrationen är mindre utvecklad.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början