RSS
Alfabetische index

Glossarium

Universele dienst

Het concept universele dienst werd door de instellingen van de Europese Unie (EU). Het gaat om een geheel van eisen van algemeen belang waaraan in de hele EU de activiteiten op het gebied van telecommunicatie en post bijvoorbeeld zouden moeten voldoen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen hebben tot doel overal de toegang van allen tot bepaalde essentiële kwaliteitsdienstverlening tegen een redelijke prijs te garanderen.

Zie:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven