RSS
Alfabetische index

Glossarium

Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Het Verdrag van Lissabon voorziet dat het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in zijn verschillende formaties wordt waargenomen door groepen van drie lidstaten, die samengesteld dienen te worden in overeenstemming met de verscheidenheid en het geografische evenwicht binnen de Europese Unie. Deze groepen worden vooraf bepaald en samengesteld volgens een toerbeurtsysteem waarin alle lidstaten op gelijke voet worden behandeld. Alle lidstaten van de groep nemen beurtelings om de zes maanden het voorzitterschap waar.

Het voorzitterschap van de Raad Buitenlandse Zaken wordt waargenomen door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die ook de Unie vertegenwoordigt in zaken die betrekking hebben op het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

De uitoefening van het voorzitterschap is een plicht en een bijdrage van elke lidstaat aan de goede werking van de EU-instellingen. De Raadsvoorzitter is verantwoordelijk voor:

  • het voorzitterschap van de vergaderingen van het Coreper en van de andere werkgroepen en comités bij de Raad;
  • de organisatie en leiding van de werkzaamheden van de Raad overeenkomstig het reglement van orde.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven