RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus

Lissabonin sopimuksessa määrätään, että eri kokoonpanoissa kokoontuvan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuutta hoitavat kolmen jäsenvaltion ryhmät, joiden kokoonpanossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden keskinäinen erilaisuus sekä Euroopan unionin maantieteellinen tasapaino. Ryhmät määritetään etukäteen ja muodostetaan jäsenvaltioiden tasaisen vuorottelun perusteella. Kukin ryhmän jäsen toimii vuorollaan puheenjohtajana kuuden kuukauden ajan.

Ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, jonka tehtävänä on myös edustaa unionia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvissa kysymyksissä.

Puheenjohtajana toimiminen on jokaisen jäsenvaltion velvollisuus ja keino osaltaan edistää yhteisön toimielinjärjestelmän toimivuutta. Puheenjohtajavaltion vastuutehtävät ovat:

  • puheenjohtajana toimiminen Coreperin sekä muiden työryhmien ja muiden neuvoston komiteoiden kokouksissa
  • neuvoston työryhmien organisointi ja johtaminen neuvoston työjärjestystä noudattaen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun