RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union

Lissabontraktaten foreskriver, at formandskabet for Rådet (også kaldet EU-formandskabet) i sine forskellige sammensætninger varetages af grupper bestående af tre medlemsstater, hvis sammensætning skal tage hensyn til forskellighederne og den geografiske balance i Den Europæiske Union. Disse grupper fastlægges på forhånd og sammensættes ved ligelig rotation mellem medlemsstaterne. Hvert medlem af gruppen varetager på skift funktionen som formand i seks måneder.

Formandskabet for Udenrigsrådet varetages af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik der også har ansvaret for at repræsentere Unionen i spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

At varetage formandskabet er en pligt og et bidrag, hver af medlemsstaterne yder til, at arbejdet i EU-institutionerne kan fungere bedst muligt. Formandskabet skal:

  • lede møderne i Coreper og i Rådets øvrige arbejdsgrupper og udvalg
  • tilrettelægge og lede arbejdet i Rådet, jf. Rådets forretningsorden

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top