RSS
Alfabetische index

Glossarium

Rechtspersoonlijkheid van de Unie

In artikel 47 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) wordt de rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie (EU) expliciet erkend. Tot dat moment hadden alleen de Europese Gemeenschap (EG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) rechtspersoonlijkheid.

De toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU valt samen met de samensmelting van de Gemeenschap en de Europese Unie tot één Europese Unie. Deze verandering komt ook tot uiting in het verdwijnen van de pijlerstructuur. In het kader van deze structuur vielen de tweede en derde pijler, die respectievelijk het GBVB en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken omvatten, onder de intergouvernementele samenwerking, terwijl op de eerste pijler, zijnde al het andere Europese beleid, de communautaire methode werd toegepast. Deze poging tot vereenvoudiging heeft tot doel de doeltreffendheid, de samenhang en de zichtbaarheid van de werkzaamheden van de EU te vergroten.

De toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de Unie heeft tot gevolg dat de Europese Unie voortaan onderhandelingen over overeenkomsten kan voeren en overeenkomsten kan sluiten – in het kader van haar externe bevoegdheden – lid kan worden van een internationale organisatie en zich bij internationale Verdragen kan aansluiten zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven