RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Unioni oikeushenkilönä

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 47 artiklassa tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin (EU) oikeushenkilöllisyys. Aiemmin vain Euroopan yhteisöllä (EY) ja Euroopan atomienergiayhteisöllä (Euratom) oli oikeushenkilön asema.

Oikeushenkilöllisyyden myöntäminen EU:lle liittyy Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin yhdistymiseen, jolloin niistä tuli Euroopan unioni. Samalla myös pilarirakenne poistettiin. Siinä toiseen pilariin (YUTP) ja kolmanteen pilariin (poliisiyhteistyö ja rikosasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö) kuuluvia asioita säänneltiin hallitustenvälisellä yhteistyöllä, kun taas ensimmäiseen pilariin, joka kattoi kaikki muut unionin politiikanalat, sovellettiin yhteisömenetelmää. Yksinkertaistamistoimien tavoitteena on EU:n toiminnan tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja näkyvyyden lisääminen.

Unionille myönnetyn oikeushenkilöllisyyden ansiosta sillä on vastedes valtuudet neuvotella ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia ulkoisen toimivaltansa rajoissa sekä liittyä kansainvälisten järjestöjen jäseneksi ja kansainvälisiin yleissopimuksiin kuten Euroopan ihmisoikeussopimukseen (ECHR).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun