RSS
Alfabetische index

Glossarium

Eenparigheid van stemmen

Eenparigheid van stemmen houdt in dat een voorstel alleen kan worden aangenomen als alle lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het eens zijn.

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Akte is het aantal beleidsterreinen waarvoor eenparigheid van stemmen vereist is, voortdurend kleiner geworden. Het Verdrag van Lissabon heeft de gebieden waarvoor in de Raad een gekwalificeerde meerderheid dient te worden gehaald, nog verder uitgebreid. Stemming met eenparigheid blijft evenwel behouden voor een aantal gevoelige beleidsterreinen, namelijk fiscaliteit, sociale zekerheid en sociale bescherming, de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de operationele politiële samenwerking tussen de lidstaten.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven