RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yksimielisyys

Yksimielisyyden periaate merkitsee, että ehdotus voidaan hyväksyä neuvostossa vasta kun kaikkien jäsenvaltioiden kesken on päästy asiasta yhteisymmärrykseen.

Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksymisen jälkeen yksimielisyyttä edellyttävän päätöksentekomenettelyn soveltamisala on jatkuvasti supistunut. Lissabonin sopimus lisää entisestään niiden alojen määrää, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä. Yksimielinen päätöksenteko on kuitenkin katsottu järkeväksi säilyttää muutamilla politiikanaloilla, joihin kuuluvat esimerkiksi verotus, sosiaaliturva eli sosiaalinen suojelu, uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja jäsenvaltioiden välinen operatiivinen poliisiyhteistyö.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun