RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Enstemmighed

Ved enstemmighed forstås, at der skal opnås enighed blandt alle medlemsstaterne i Rådet, for at et givet forslag kan blive vedtaget.

Efter vedtagelsen af den europæiske fælles akt er anvendelsen af enstemmighed til stadighed blevet mere begrænset. Lissabontraktaten udvider yderligere de områder, hvor kvalificeret flertalsafstemninger benyttes. Imidlertid er et begrænset antal politikker, der anses som værende sensitive, fortsat underlagt enstemmighed, blandt andet skattepolitik, socialpolitik, optagelse af nye stater i Den Europæiske Union, fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og operationelt politisamarbejde mellem medlemsstaterne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top