RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Αναθεώρηση των συνθηκών

Το άρθρο 48 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) αποτελεί τη νομική βάση που επιτρέπει την αναθεώρηση των συνθηκών. Η συνθήκη της Λισσαβόνας τροποποιεί τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης και εισάγει απλοποιημένες διαδικασίες αναθεώρησης.

  • Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης: Κάθε κράτος μέλος, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύνανται να υποβάλουν στο Συμβούλιο της Ένωσης σχέδια αναθεώρησης των Συνθηκών. Στη συνέχεια, τα σχέδια αυτά διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και κοινοποιούνται στα εθνικά κοινοβούλια. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, εκδώσει απόφαση υπέρ της εξέτασης των προτεινομένων τροποποιήσεων, ο πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί Συνέλευση. Η Συνέλευση εξετάζει τα σχέδια αναθεώρησης. Εκδίδει με συναίνεση σύσταση προς τη Διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών (ΔΚΔ). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να μην συγκαλέσει Συνέλευση, εφόσον η έκταση των τροποποιήσεων δεν το δικαιολογεί. Στην περίπτωση αυτή, καταρτίζει εντολή για τη σύγκληση μίας ΔΚΔ. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις της συνθήκης τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωσή τους από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.
  • Απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης: Έκαστο κράτος μέλος, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύνανται να υποβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόταση αναθεώρησης των διατάξεων του τρίτου μέρους της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκδίδει ομόφωνα απόφαση, η οποία τροποποιεί, εν όλω ή εν μέρει, τις διατάξεις αυτές, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τα κράτη μέλη. Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στην Ένωση.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας