RSS
Alfabetische index

Glossarium

Verdragen

De ruim vijftigjarige geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Tussen 1951 (EGKS-Verdrag) en 2001 (Verdrag van Nice) zijn niet minder dan zestien verdragen gesloten. Het ging daarbij niet alleen om wijzigingen van de oorspronkelijke tekst, maar ook om volwaardige nieuwe en aanvullende teksten.

De belangrijkste verdragen zijn:

  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS-Verdrag), in 1951 in Parijs ondertekend. Dit verdrag is op 23 juli 2002 afgelopen;
  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG-Verdrag), in 1957 in Rome ondertekend;
  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), in 1957 in Rome ondertekend;
  • het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom), in 1957 in Rome ondertekend;
  • de Europese Akte, in 1986 in Luxemburg ondertekend;
  • het Verdrag van Amsterdam, op 2 oktober 1997 ondertekend;
  • het Verdrag van Nice, op 26 februari 2001 ondertekend.

Al deze verdragen zijn meermaals gewijzigd, met name bij de toetreding van nieuwe lidstaten in 1973 (Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), in 1981 (Griekenland), in 1986 (Portugal en Spanje), in 1995 (Finland, Oostenrijk en Zweden), in 2004 (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië) en in 2007 (Bulgarije en Roemenië).

In oktober 2004 werd een ontwerpverdrag voor een Europese grondwet ondertekend. Dit verdrag had alle geldende Europese verdragen (met uitzondering van het Euratom-Verdrag) moeten intrekken en vervangen door één enkele tekst waarin 50 jaar Europese geschiedenis van verdragen zou worden verankerd. Gezien de problemen die zich in sommige lidstaten bij de ratificatie hebben voorgedaan, besloten de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van juni 2005 tot een bezinningsperiode over de toekomst van Europa besloten.

Op de Europese Raad van juni 2007 hebben de Europese leiders dan een compromis bereikt. Er wordt een intergouvernementele conferentie bijeengeroepen, die tot taak heeft een hervormingsverdrag – in plaats van een grondwet - voor de Europese Unie uit te werken en goed te keuren. Het Verdrag van Lissabon, ondertekend op 17 december 2007, is op 1 december 2009 in werking getreden. Het bestaat uit het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU). De bepalingen van deze verdragen zijn geïntegreerd in de al bestaande verdragen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven