RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Διαφάνεια των εργασιών του Συμβουλίου

Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ το Μάιο του 1999, περιλήφθηκαν στο άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των Οργάνων. Το άρθρο αυτό, που με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας το Δεκέμβριο του 2009 ενσωματώθηκε στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αποτέλεσε τη νομική βάση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τους όρους για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφά του. Η νομοθετική του δράση πρέπει να συνδυάζεται με καλύτερη πρόσβαση στα έγγραφά του. Συγκεκριμένα, «τα αποτελέσματα και η αιτιολόγηση των ψήφων καθώς και όλες οι δηλώσεις που εγγράφονται στα πρακτικά δημοσιοποιούνται». Επιπλέον, το Συμβούλιο, όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να θέτει στη διάθεση του κοινού αρχείο εγγράφων.

Όσον αφορά τις συσκέψεις και τις συζητήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, οι συζητήσεις που έπονται της υποβολής νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή καθώς και οι ψηφοφορίες (συμπεριλαμβανομένων των τελικών συσκέψεων και των αιτιολογήσεων των ψήφων) είναι δημόσιες. Επιπλέον, διοργανώνονται μία φορά ετησίως δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τους προσανατολισμούς και τις σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Ο δημόσιος χαρακτήρας επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

Κατ' αρχήν, οι ψήφοι, οι αιτιολογήσεις των ψήφων και τα πρακτικά του Συμβουλίου, στις περιπτώσεις όπου ενεργεί ως νομοθέτης, δημοσιοποιούνται. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που αφορούν ορισμένες αποφάσεις, κυρίως του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται· στην περίπτωση αυτή, η δημοσιοποίηση υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Αντιθέτως, δεν δημοσιοποιούνται οι ενδεικτικές ψήφοι και η έκδοση προπαρασκευαστικών πράξεων.

Πέρα των κανόνων αυτών, διασφαλίζεται το επαγγελματικό απόρρητο για τις συσκέψεις του Συμβουλίου.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας