RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Διαφάνεια (πρόσβαση στα έγγραφα)

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) φέρουν την ευθύνη να εργάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Το άρθρο 15 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαμένει ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων.

Ο κανονισμός της 30ης Μαΐου 2001 υλοποιεί αυτό το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ωστόσο, προβλέπει επίσης και δύο είδη εξαιρέσεων: περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση απορρίπτεται αυτόματα (για λόγους δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, διεθνών σχέσεων) και περιπτώσεις όπου απορρίπτεται η πρόσβαση (για παράδειγμα, για να προστατευτούν τα εμπορικά συμφέροντα ενός ιδιώτη), εκτός εάν υπάρχει ανώτερο δημόσιο συμφέρον υπέρ της δημοσιοποίησης.

Η πρόσβαση αυτή στα έγγραφα διευκολύνεται μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονικού δημόσιου μητρώου.

Η έννοια της διαφάνειας αφορά τον ανοικτό χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και τη σαφή λειτουργία τους. Η διαφάνεια συνδέεται με το αίτημα των πολιτών για διευρυμένη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση και στα έγγραφα, καθώς και μεγαλύτερης εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, πράγμα που θα βοηθήσει να ενισχυθεί ένα αίσθημα εγγύτητας στην Ένωση.

Ήδη το 1993, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν κώδικα δεοντολογίας που θέσπιζε κοινές αρχές για το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση. Βάσει του κώδικα αυτού, τα δύο όργανα ενσωμάτωσαν στον κανονισμό λειτουργίας τους ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά τους.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας