RSS
Alfabetische index

Glossarium

Beroepsopleiding

Het beroepsopleidingsbeleid is gebaseerd op artikel 166 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU): " De Unie legt inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud en de opzet van de beroepsopleiding."

In aansluiting op het initiatief van Brugge van de voor beroepsopleiding bevoegde directeuren-generaal is in oktober 2001 een proces van nauwere samenwerking op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding op gang gebracht. De verklaring van Kopenhagen (2002) en het communiqué van Maastricht (2004) bevestigen de prioriteiten van het beleid ter zake, namelijk transparantie, erkenning en kwaliteit van de beroepsopleiding, en stellen prioriteiten op nationaal niveau.

Op dit gebied zijn er twee belangrijke initiatieven: Europass-beroepsopleiding (1998), een soort paspoort waarin de in het buitenland verworven competenties zijn aangegeven en Europass (2004), ook een soort paspoort,dat bestaat uit vijf documenten, waarmee de kwalificaties en competenties van burgers in heel Europa duidelijk en eenvoudig worden aangetoond.

Het Leonardo da Vinci-programma per sector, dat deel uitmaakt van het actieprogramma op het gebied van levenslang leren, is het financiële instrument voor beroepsopleidingsacties. Het is bedoeld om de acties van de lidstaten te ondersteunen en aan te vullen door grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit, innovatie en kwaliteit van de beroepsopleiding, maar ook de Europese dimensie van de beroepsopleidingssystemen en ‑praktijken te bevorderen.

Daarnaast zijn op het gebied van beroepsopleiding de volgende Europese agentschappen en organen actief:

  • het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) in Thessaloniki, opgericht in 1975;
  • de Europese Stichting voor opleiding in Turijn, opgericht in 1994;
  • het Raadgevend Comité voor de beroepsopleiding, dat in 2004 is opgericht en de Commissie bij de uitvoering van het beleid bijstaat.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven