RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen politiikka perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 166 artiklaan, jonka mukaan ” Unioni toteuttaa ammatillisen koulutuksen politiikkaa, joka tukee ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta ammatillisen koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä”.

Yhteistyötä opetuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla on lisätty ammatillisen koulutuksen alan pääjohtajien Bruggessä lokakuussa 2001 tekemän aloitteen perusteella. Kööpenhaminan julistuksessa (2002) ja Maastrichtin julkilausumassa (2004) vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet, joita ovat ammatillisen koulutuksen avoimuus, tunnustaminen ja laatu, sekä asetetaan ensisijaiset tavoitteet kansallisella tasolla.

Kaksi merkittävää aloitetta on tehty: Europass-todistus (1998), jolla osoitetaan ulkomailla kouluttautumalla hankitut pätevyydet, ja europassi (2004), jossa yhdistyy viisi asiakirjaa ja jonka tarkoituksena on selkeästi ja helposti osoittaa kansalaisten osaaminen ja pätevyys kaikkialla Euroopassa.

Elinikäisen oppimisen edistämisen alakohtaisesta Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitetaan ammatilliseen koulutukseen liittyviä toimia. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia, joilla pyritään kannustamaan valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä, parantamaan liikkuvuutta, innovaatioita ja laatua koulutuksen alalla sekä edistämään koulutusjärjestelmien ja  käytäntöjen eurooppalaista ulottuvuutta.

Koulutuksen alalla toimivat eurooppalaiset virastot ja elimet ovat:

  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), joka on perustettu vuonna 1975 ja jonka toimipaikka on Thessalonikissa
  • Euroopan koulutussäätiö, joka on perustettu vuonna 1994 ja jonka toimipaikka on Torinossa
  • ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea, joka on perustettu vuonna 2004 ja joka avustaa komissiota politiikan täytäntöönpanossa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun