RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Television utan gränser

Grunden för television utan gränser är fri rörlighet för europeiska TV-program på den inre marknaden och s.k. sändningskvoter (kravet att TV-kanalerna ska reservera mer än hälften av programtiden för europeiska verk).

Direktivet om television utan gränser (TV-direktivet) är en hörnsten i EU:s audiovisuella politik. TV-direktivet ska garantera att hänsyn tas till vissa viktiga allmänna intressen, t.ex. kulturell mångfald, skydd av minderåriga (åtgärder mot program med inslag av våld och pornografi) och rätt till genmäle.

Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser ändrar direktivet om television utan gränser som antogs 1989. Syftet är att modernisera, mjuka upp och förenkla lagstiftningen om audiovisuellt innehåll.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början