RSS
Alfabetische index

Glossarium

Televisie zonder grenzen

De achterliggende gedachte bij televisie zonder grenzen is dat het vrije verkeer van Europese televisieprogramma's op de interne markt moet worden gewaarborgd en dat uitzendquota moeten worden ingevoerd, wat inhoudt dat omroepen meer dan de helft van hun zendtijd voor Europese producties moeten reserveren.

De richtlijn Televisie zonder grenzen vormt de hoeksteen van het audiovisuele beleid van de Europese Unie. Zij wil een aantal belangrijke doelstellingen van algemeen belang verwezenlijken, zoals culturele verscheidenheid, bescherming van minderjarigen (maatregelen tegen programma's met een gewelddadig of pornografisch karakter) en het recht van antwoord.

De richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" beoogt de herziening van de in 1989 vastgestelde en in 1997 voor het eerst gewijzigde richtlijn Televisie zonder grenzen (TZG). Doel van deze herziening is een modern, soepel en eenvoudig kader te schetsen vooraudiovisuele inhoud.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven