RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Televisio ilman rajoja

"Televisio ilman rajoja" perustuu eurooppalaisten televisio-ohjelmien vapaaseen liikkuvuuteen sisämarkkinoilla sekä lähetyskiintiöiden asettamiseen (televisiokanavien velvollisuus varata yli puolet ohjelma-ajastaan eurooppalaisille teoksille).

"Televisio ilman rajoja" -direktiivi on Euroopan yhteisön audiovisuaalipolitiikan kulmakivi. Näiden perusperiaatteiden lisäksi "televisio ilman rajoja" -direktiivillä pyritään säilyttämään tietyt yleisen edun kannalta tärkeät tavoitteet kuten kulttuurin monimuotoisuus, alaikäisten suojelu (väkivaltaa tai pornoa sisältävien ohjelmien torjunta) ja vastineoikeus.

"Audiovisuaaliset mediapalvelut ilman rajoja" -direktiivillä tarkistetaan vuonna 1989 annettua televisio ilman rajoja -direktiiviä. Tavoitteena on luoda audiovisuaalisisällölle nykyaikainen, joustava ja yksinkertaistettu sääntelyjärjestelmä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun