RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Fjernsyn uden grænser

Grundlaget for fjernsyn uden grænser er den frie udveksling af europæiske programmer i det indre marked og en forpligtelse for tv-stationerne til at afsætte over halvdelen af sendetiden til europæiske produktioner ("distributionskvoter").

Direktivet om fjernsyn uden grænser er hjørnestenen i EU's audiovisuelle politik. Det skal sikre, at visse vigtige almene hensyn, f.eks. kulturel mangfoldighed, beskyttelse af mindreårige (foranstaltninger mod udsendelser med voldeligt eller pornografisk indhold) og retten til at tage til genmæle, bliver varetaget.

Direktivet om audiovisuelle tjenester er en ajourføring af direktivet om fjernsyn uden grænser, som blev vedtaget i 1989. Formålet er at modernisere, smidiggøre og forenkle reglerne for audiovisuelt indhold.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top