RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Telekommunikation eller elektronisk kommunikation

I forbindelse med gennemførelsen af det indre marked fremstod liberalisering af telesektoren allerede fra slutningen af 80'erne som et højt prioriteret mål for Det Europæiske Fællesskab. Denne liberalisering blev indledt i 1988, hvor konkurrencen på markedet for teleterminaler blev åbnet og fortsatte i 1990 med liberalisering af markedet for teletjenester, bortset fra taletelefoni.

I 1993 besluttede Ministerrådet, at markedet for taletelefonitjenester skulle være fuldstændig liberaliseret senest den 1. januar 1998.

Liberaliseringen blev i 1994 udvidet til at omfatte satellitbaserede kommunikationstjenester og derefter i 1996 kabel-tv-net og mobilkommunikation. Parallelt hermed blev der fra 1990 og fremefter etableret et åbent net med hensyn til telekommunikationsinfrastruktur og -tjenester (ONP). Der blev endvidere vedtaget fælles regler, der gjorde det muligt at harmonisere vilkårene for markedsadgang for nye operatører.

Fra 1994, i forbindelse med fremvæksten af «informationssamfundet», blev en generel liberalisering af telekommunikationsstrukturerne betragtet som et middel til at fremme udviklingen af multimedier. Der blev vedtaget forskellige initiativer vedrørende harmonisering af standarder for mobilkommunikation (den fælles europæiske standard GSM) og satellitbaseret kommunikation, samt for det tjenesteintegrerede digitalnet, ISDN.

Fra den 1. januar 1998 er hele det europæiske telekommunikationsmarked åbnet for fri og reel konkurrence.

Som  ledsageforanstaltning til denne liberalisering af sektoren indledte Europa-Kommissionen i 1999 en dybtgående revision af de europæiske lovrammer for telekommunikation. Det overordnede mål var at forbedre adgangen til informationssamfundet ved at skabe en passende balance mellem regulering af sektoren og EU's konkurrenceregler. De nye lovrammer –  kendt som «det nye regelsæt for elektronisk kommunikation» – består af fem harmoniseringsdirektiver: et rammedirektiv, et direktiv om adgang og samtrafik, et direktiv om tilladelser, et direktiv om forsyningspligt og forbrugerrettigheder og et direktiv om beskyttelse af privatlivets fred. Hertil kommer en beslutning fra 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt samt en forordning, der også blev vedtaget i 2002, om adgang til abonnentledninger.

Kommissionen arbejder i øjeblikket på en omarbejdning af disse bestemmelser for at tage hensyn til den teknologiske udvikling på markedet og dermed kunne opfylde sektorens behov i det kommende tiår.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top