RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Verotus

Vaikka yhtenäismarkkinat ja talous- ja rahaliitto on perustettu, Euroopan unioni ei ole vielä todellista veropolitiikkaa. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 110-113 artiklassa on asiaa koskevia erityisiä määräyksiä, mutta päätöksenteko veroasioissa edellyttää neuvoston yksimielisyyttä, mikä on tähän asti huomattavasti jarruttanut välitöntä ja välillistä verotusta koskevien yhteisön sääntöjen vahvistamista. Näiden esteiden kiertämiseksi komissio suosittelee nykyisin Amsterdamin sopimuksella käyttöön otetun ja Nizzan sopimuksella edelleen kehitetyn tiiviimmän yhteistyön menettelyn käyttämistä.

Arvonlisäveroa koskevat rajatarkastukset poistettiin yhtenäismarkkinoiden syntyessä vuonna 1993. Tuotteet verotetaan määränpäämaassa. Arvonlisäverokantoja ja valmisteveroja on myös lähennetty toisiinsa eri jäsenvaltioissa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun