RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Skattepolitik

På trods af oprettelsen af det indre marked og Den Økonomiske og Monetære Union findes der endnu ikke nogen virkelig skattepolitik i EU. Der er i artikel 110-113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsat visse særlige bestemmelser, men beslutningsproceduren på skatteområdet kræver enstemmighed i Rådet, hvilket hidtil i betydelig grad har bremset vedtagelsen af fælles regler for direkte og indirekte beskatning. For at overvinde disse hindringer ansporer Kommissionen til anvendelse af den procedure med "forstærket samarbejde", der blev indført ved Amsterdam-traktaten og videreudviklet ved Nice-traktaten

Grænsekontrollen vedrørende merværdiafgift blev afskaffet ved oprettelsen af det indre marked i 1993. Varerne afgiftsberigtiges i bestemmelsesland. Desuden er såvel momssatserne som punktafgiftssatserne i de forskellige medlemsstater blevet tilnærmet hinanden.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top