RSS
Alfabetische index

Glossarium

Belastingharmonisatie

Belastingharmonisatie houdt in dat de belastingstelsels van de EU-lidstaten worden gecoördineerd om te vermijden dat nationaal belastingbeleid zonder overleg wordt gewijzigd en tot scheefgetrokken concurrentieverhoudingen leidt, wat nadelig kan zijn voor de interne markt.

De verwezenlijking van een werkelijke belastingharmonisatie met 27 landen is een moeilijk proces, omdat de lidstaten op dit gebied zeer ruime bevoegdheden behouden. Er is echter een minimale harmonisatie bereikt, bijvoorbeeld met gezamenlijke minimum- en maximumtarieven voor de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Zo wordt onder meer een BTW-tarief van minimum 15% op alle producten opgelegd (behoudens vrijstellingen en bijzondere toestemmingen).

Door de jongste uitbreiding zijn de belastingverschillen binnen de Unie veel groter geworden. Ook door de invoering van de euro in 17 Europese landen werd het noodzakelijk gemeenschappelijke BTW-tarieven en gemeenschappelijke regels voor de belasting van ondernemingen in de Europese Unie vast te stellen.

Sinds 1997 voeren de lidstaten een uitgebreid debat over de mogelijkheid van een gecoördineerd optreden om de nadelige gevolgen van belastingconcurrentie tegen te gaan. Er wordt vooral aandacht besteed aan drie gebieden: vennootschapsbelasting, belasting van inkomsten uit spaargelden en belasting op royalty's tussen ondernemingen.

In het kader van het pakket belastingmaatregelen ter bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie heeft de Raad goedkeuring gegeven aan:

  • een gedragscode over de belasting van ondernemingen (december 1997);
  • een richtlijn die een einde moet maken aan de verstoringen die bij de belasting op rente-inkomsten uit spaargelden zijn ontstaan (richtlijn betreffende belastingen op grensoverschrijdend sparen - juni 2003);
  • een richtlijn die de afschaffing van bronbelasting op grensoverschrijdende uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen beoogt (richtlijn inzake uitkeringen van interest en royalty's - juni 2003).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven