RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Verotuksen yhdenmukaistaminen

Verotuksen yhdenmukaistamisen tarkoitus on sovittaa yhteen EU-maiden verotusjärjestelmät niin, että vältytään kansallisten veropolitiikkojen kanssa kilpailevilta ja niistä erillisiltä muutoksilta, jotka voivat olla haitallisia sisämarkkinoille.

Verotuksen todellisen yhdenmukaisuuden toteuttaminen 27 maassa on vaikea prosessi, koska jäsenvaltioilla on yhä laajalti toimivaltaa kyseisellä osa-alueella. Kuitenkin on onnistuttu luomaan pientä yhdenmukaisuutta, esimerkiksi on sovittu, että kaikkien tuotteiden osalta arvonlisävero on vähintään 15% (poislukien erityiset verovapautukset ja valtuudet).

Edellinen laajentuminen lisäsi huomattavasti unionin sisäisiä eroja verotuksessa. Vastaavasti yhteisen rahan käyttöönotto 17 Euroopan maassa on luonut tarpeen perustaa Euroopan unionille yhteiset arvonlisäverokannat ja yhteiset yritysverotussäännöt. Vuodesta 1997 lähtien jäsenmaat ovat käyneet laajaa keskustelua mahdollisuuksista koordinoituun toimintaan, jonka avulla pyrittäisiin hallitsemaan verokilpailun haitallisia vaikutuksia. Erityisesti kolme seuraavaa osa-aluetta on nostettu esiin: yhtiöverotus, korkotulojen verotus ja yhtiöiden välisten rojaltimaksujen verotus.

Vahingollisen verokilpailun torjuntaan pyrkivän "veropaketin" osana neuvosto hyväksyi:

  • yritysverotuksen käytännesäännöt (joulukuussa 1997),
  • säädökset vääristymien poistamiseksi säästöjen tuottamien korkotulojen tosiasiallisesta verotuksesta ("direktiivi ulkomaisten säästöjen verotuksesta" - kesäkuussa 2003),
  • lainsäädännöllisen toimenpiteen lähdeveron poistamiseksi rajojen yli suoritettavista lähiyhtiöiden välisistä korko- ja rojaltimaksuista. ("direktiivi korko- ja rojaltimaksuista"- kesäkuussa 2003).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun