RSS
Alfabetische index

Glossarium

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange)

Het programma voor technische bijstand en informatie-uitwisseling (TAIEX) is een instrument dat bedoeld is om de instellingen van de kandidaatlidstaten, de toetredende landen in het kader van de pretoetredingsstrategie en de screening, de tien nieuwe lidstaten en de westelijke Balkanlanden op korte termijn te ondersteunen bij de aanpassing en tenuitvoerlegging van het acquis communautaire. De bevoegdheden en het werkterrein van het bureau, dat zijn werkzaamheden in 1996 begonnen is, zijn sindsdien sterk uitgebreid.

Verder richt TAIEX zich tot de landen die deelnemen aan het Europees nabuurschapsbeleid en tot Rusland, die hulp krijgen bij de opstelling en uitvoering van hun wetgeving overeenkomstig hun actieplan.

Zowel overheidsinstanties als de privésector richten hun verzoeken om bijstand aan TAIEX, dat de contacten tussen de aanvragers en de lidstaten vergemakkelijkt. Het detacheert deskundigen en organiseert peer reviews, studie- en evaluatiebezoeken, seminars, workshops en opleidingsbijeenkomsten. Ook geeft TAIEX bijstand bij de vertaling van wetgeving en gespecialiseerde databanken door informatie over de harmonisatie van wetgevingen te verstrekken.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven