RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Taiex (Teknisen avun tiedonvaihtotoimisto)

Teknisen avun tiedonvaihtotoimisto (Taiex) avustaa toimielimiä lyhytaikaisissa hankkeissa, jotka liittyvät yhteisön säännöstön omaksumiseen ja täytäntöönpanoon. Vuonna 1996 toimintansa aloittaneen toimiston toimivaltuuksia ja toiminta-alaa on laajennettu ajan mittaan huomattavasti.

Taiexin tuki on tarkoitettu hakijamaille, jäsenyysneuvotteluja käyville maille liittymistä valmistelevan strategian ja hakijamaiden arvioinnin ("screening") yhteydessä, kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle sekä Länsi-Balkanin maille.

Taiexin tuki on suunnattu myös eurooppalaiseen naapuruuspolitiikkaan osallistuville maille ja Venäjälle, joille se myöntää tukea kunkin maan toimintasuunnitelman mukaiseen lainsäädännön kehittelyyn ja täytäntöönpanoon.

Taiex vastaanottaa keskitetysti sekä viranomaisilta että yksityiseltä sektorilta tulevat tukihakemukset ja helpottaa tuen hakijoiden ja jäsenvaltioiden välisten yhteyksien luomista. Toimistossa työskentelee komennuksella olevia asiantuntijoita, ja se järjestää vertaisarviointeja (peer review), opinto- ja arviointimatkoja, seminaareja, työpajoja ja koulutuksia. Se tukee myös lainsäädännön ja asiantuntijatietokantojen kääntämistä jakamalla tietoa lainsäädäntöjen lähentämisestä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun