RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

TAIEX (teknisk bistand og informationsudveksling)

Igennem TAIEX-instrumentet ydes der midlertidig bistand til myndigheder og andre organer i forbindelse med vedtagelse og gennemførelse af EU-retten. TAIEX har fungeret siden 1996, men dets kompetence- og indsatsområder er løbende blevet udvidet.

TAIEX henvender sig til kandidatlandene, til de tiltrædende lande som led i førtiltrædelsesstrategien og screeningprocessen, til de ti nye medlemsstater og til landene på det vestlige Balkan.

TAIEX henvender sig også til de lande, der indgår i den europæiske naboskabspolitik, og til Rusland, idet disse lande får bistand til at udarbejde og gennemføre deres lovgivning i overensstemmelse med deres handlingsplaner.

Igennem TAIEX sker der en centralisering af anmodningerne om bistand fra både offentlige myndigheder og den private sektor, hvilket gør det lettere at skabe kontakt mellem dem, der fremsætter anmodningerne, og medlemsstaterne. TAIEX formidler udstationering af eksperter og tilrettelægger peer-reviews, studie- og evalueringsbesøg, seminarer, workshopper og uddannelse. TAIEX bistår også med oversættelse af lovgivningen og med ekspertdatabaser til brug i forbindelse med den indbyrdes tilnærmelse af lovgivningerne.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top