RSS
Alfabetische index

Glossarium

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een proces dat ten doel heeft economische ontwikkeling met de bescherming van het sociale en milieuevenwicht te verzoenen.

De inachtneming van de milieuproblematiek bij de vaststelling en uitvoering van het overige Europese beleid (energie, onderzoek, industrie, landbouw, enz.) is essentieel om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Het beginsel werd voor het eerst vastgesteld in het Verdrag van Maastricht, waarna tijdens de top van Cardiff (1998) de grondslagen zijn gelegd voor een gecoördineerd Europees optreden.

Vervolgens heeft de Europese Unie in mei 2001 een strategie voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze strategie is in 2006 herzien om de vastgestelde leemten op te vullen en haar een nieuwe impuls te geven. Het door de Commissie in 2002 aangenomen wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling heeft de strategie ook een externe dimensie verleend.

Voortaan is duurzame ontwikkeling op grond van het Verdrag van Lissabon een van de doelstellingen van de Europese Unie (artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven