RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on prosessi, jolla pyritään sovittamaan yhteen talouskasvu sekä sosiaalisen ja ekologisen tasapainon säilyttäminen.

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen muiden EU:n politiikkojen (esim. energia-, tutkimus-, teollisuus- ja maatalouspolitiikka) määrittämisessä ja toteuttamisessa on kestävän kehityksen saavuttamisessa keskeinen periaate. Se otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksella, ja vuonna 1998 pidetyssä Cardiffin huippukokouksessa luotiin perusta EU:n koordinoiduille toimille.

Sittemmin EU vahvisti toukokuussa 2001 kestävää kehitystä koskevan strategian. Sitä tarkistettiin vuonna 2006 siinä havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja sen vauhdittamiseksi. Komission vuonna 2002 vahvistama maailmanlaajuinen kestävän kehityksen kumppanuus antoi strategialle myös ulkoisen ulottuvuuden.

Lisäksi Lissabonin sopimuksessa kirjataan kestävä kehitys Euroopan unionin tavoitteisiin (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohta).

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun