RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er en proces, der sigter mod at skabe økonomiske udvikling og samtidig sikre beskyttelse af de sociale og miljømæssige balancer.

Inddragelse af miljøspørgsmål i fastlæggelsen og gennemførelsen af andre europæiske politikker (energi, forskning, industri, landbrug osv.) spiller en stor rolle, hvis målet om en bæredygtig udvikling skal nås. Dette princip blev lanceret i Maastricht-traktaten, og på EU-topmødet i Cardiff i 1998 fastlagde man grundlaget for en koordineret aktion på europæisk plan.

Efterfølgende har EU i maj 2001 vedtaget en strategi for bæredygtig udvikling. Den blev revideret i 2006 for at udbedre konstaterede mangler og for at give nye impulser. Det verdenspartnerskab for en bæredygtig udvikling, som blev vedtaget af Kommissionen i 2002, tilfører derudover den bæredygtige udvikling en ekstern dimension.

Fremover definerer Lissabon-traktaten bæredygtig udvikling som en af Den Europæiske Unions målsætninger (artikel 3 stk. 3 i EU-traktaten).

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top