RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Täydentävä toimivalta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 352 artikla sisältää Euroopan unionin toimivalta-aloihin liittyvän joustolausekkeen. Sen ansiosta unionille annetut valtuudet voidaan mukauttaa perussopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, mikäli sopimuksissa ei erikseen ole määräyksiä tarvittavista valtuuksista.

SEUT 352 artiklaa voidaan käyttää oikeusperustana ainoastaan, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • kaavailtu toimi on unionin tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellinen perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla (lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikka)
  • perussopimuksessa ei ole määräyksiä kyseisen tavoitteen saavuttamiseen tarvittavista toimista
  • kaavailtu toimi ei laajenna unionin perussopimuksissa määriteltyä toimivaltaa.

Artiklaa voi käyttää Euroopan unionin neuvosto, joka tekee päätöksensä yksimielisesti Euroopan komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan.

Euroopan komission on ilmoitettava SEUT 352 artiklan nojalla tehdyistä aloitteista kansallisille kansanedustuslaitoksille Euroopan unionista (EU) tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrätyn toissijaisuusperiaatteen valvontaa koskevan menettelyn mukaisesti.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun