RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rakennerahastot ja koheesiorahasto

Rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat Euroopan unionin aluepolitiikan välineitä, joiden tarkoituksena on tasoittaa kehityseroja eri alueiden ja jäsenvaltioiden välillä. Niillä pyritään näin täysimääräisesti saavuttamaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion eli yhteenkuuluvuuden tavoite.

Kaudella 2007–2013 aluepolitiikkaan myönnettiin noin 348 miljardia euroa, josta 278 miljardia rakennerahastoille ja 70 miljardia koheesiorahastolle. Aluepolitiikan osuus on 35 % yhteisön kokonaistalousarviosta eli se on toiseksi merkittävin budjettikohta.

Rakennerahastoja on kaksi.

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) on tällä hetkellä näistä merkittävin. Siitä on vuodesta 1975 alkaen tuettu infrastruktuurien rakentamista ja erityisesti yrityksille suunnattuja työpaikkoja luovia investointeja.
  • Euroopan sosiaalirahasto (ESR), joka on perustettu vuonna 1958, tukee työttömien ja heikossa asemassa olevien väestönosien pääsyä ammattiin rahoittamalla etenkin koulutustoimia. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion nopeuttamiseksi Euroopan unioni perusti koheesiorahaston vuonna 1994. Se on tarkoitettu maille, joiden keskimääräinen BKT asukasta kohti on alle 90 % yhteisön keskiarvosta. Koheesiorahaston tukitoimet kohdistetaan liikenteen ja ympäristöalan infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen. Sen tuen saamisessa on kuitenkin tiettyjä ehtoja. Jos jäsenvaltion julkistalouden alijäämä on enemmän kuin kolme prosenttia kansallisesta BKT:sta (EMU:n lähentymiskriteerit), uusia hankkeita ei hyväksytä kunnes alijäämä saadaan hallintaan.

Rakennerahastot ja koheesiorahasto on tarkoitettu aluepolitiikan rahoittamiseen vuosina 2007–2013. Rahastojen kolme uutta tavoitetta ovat:

  • lähentymistavoite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden lähentymistä parantamalla kasvun ja työllisyyden edellytyksiä. Tavoitteen rahoittajina ovat EAKR, ESR ja koheesiorahasto. Sen osuus on 81,5 % myönnetyistä kokonaisvaroista. Julkisista varoista myönnettävä osarahoitus on enintään 75 % EAKR:n ja ESR:n osalta ja enintään 85 % koheesiorahaston osalta.
  • alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva tavoite, jonka avulla ennakoidaan taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia ja edistetään innovaatioita, yrittäjyyttä, ympäristönsuojelua sekä syrjäytymistä torjuvien työmarkkinoiden kehittämistä niiden alueiden osalta, jotka eivät kuulu lähentymistavoitteen piiriin. Tavoitteen rahoittajina ovat EAKR ja ESR ja sen osuus on 16 % myönnetyistä kokonaisvaroista. Tavoitteeseen kuuluvia toimia voidaan osarahoittaa enintään 50 % julkisista varoista.
  • Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoite, jolla pyritään lujittamaan rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä kaupunkien, maaseudun ja rannikon kehityksen edistämiseen, taloudellisten suhteiden kehittämiseen ja pk-yritysten verkostoitumiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteen rahoittajana on EAKR ja sen osuus on 2,5 % myönnetyistä kokonaisvaroista. Tavoitteeseen kuuluvia toimia voidaan yhteisrahoittaa enintään 75 % julkisista varoista.

Rakennerahastoista ja koheesiorahastosta kyseisen kolmen tavoitteen puitteissa myönnettävä rahoitus on aina osarahoitusta. Tuen määrää voidaan vähentää ”saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti tai jos hanke tuottaa tuloja. Kaikissa hankkeissa on luonnollisesti noudatettava yhteisön lainsäädäntöä erityisesti kilpailun, ympäristön ja julkisten hankintojen osalta.

Katso:
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun