RSS
Alfabetische index

Glossarium

Stabilisatie- en associatieproces

Het beleid van de Europese Unie voor de Westelijke-Balkanlanden heeft vorm gekregen in een stabiliteits- en associatieproces dat in november 2000 op de top van Zagreb is opgezet. Dit beleid betreft Albanië, Bosnië‑Herzegovina, Kroatië, Montenegro, Servië, met inbegrip van Kosovo zoals omschreven in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Dit proces heeft tot doel vrede en stabiliteit in de regio te waarborgen door de democratie en de rechtsstaat te versterken en een markteconomie te ontwikkelen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan de ontwikkeling van regionale samenwerking, met name door middel van een vrijhandelszone en een politieke dialoog.

Het stabilisatie- en associatieproces is gericht op de totstandbrenging van een bevoorrechte relatie tussen de Unie en de betrokken landen, die daartoe wel hervormingen met het oog op hun toetreding moeten doorvoeren en onder meer hun wetgeving op de EU-wetgeving moeten afstemmen. Het gaat bij deze landen om potentiële kandidaat-lidstaten, waarvan sommige inmiddels al officieel als kandidaat-lidstaat zijn erkend.

Het stabilisatie- en associatieproces waaraan op de top van Thessaloniki in 2003 de laatste hand is gelegd, ontleent elementen aan het toetredingsproces. Het berust op:

  • betrekkingen die worden geregeld door bilaterale stabilisatie- en associatieovereenkomsten (SAO's) die worden gesloten als de betrokken landen bij het proces voldoende vooruitgang hebben geboekt. Hun toetredingsaanvraag zal worden beoordeeld op basis van de naleving van de bepalingen van de overeenkomsten en met name van de handelsvoorschriften;
  • handelsbetrekkingen op regionaal niveau en met de Unie. De Westelijke-Balkanlanden profiteren van preferentiële handelsmaatregelen bij hun handel met de EU;
  • een financieel instrument, het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) voor de periode 2007–2013 (ter vervanging van het CARDS-programma voor de jaren 2000–2006).

Wanneer de Westelijke-Balkanlanden de status van kandidaat-lidstaat van de Unie verwerven, komen zij ook nog tijdens het toetredingsproces voor sommige aspecten van het stabilisatie- en associatieproces in aanmerking.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven