RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Vakautus- ja assosiaatioprosessi

Vakautus- ja assosiaatioprosessi, joka käynnistettiin marraskuussa 2000 Zagrebin huippukokouksessa, muodostaa Länsi-Balkanin maita koskevan Euroopan unionin politiikan. Maat, joita se koskee, ovat Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro sekä Serbia, mukaan lukien Kosovo sellaisena kuin se on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

Prosessin tavoitteena on taata alueen rauha ja vakaus tukemalla demokratian vahvistumista ja oikeusvaltiota sekä markkinatalouden kehittymistä. Sen kulmakivenä on alueellisen yhteistyön kehittäminen erityisesti perustamalla vapaakauppa-alue ja käymällä poliittista vuoropuhelua.

Vakaus- ja assosiaatioprosessilla pyritään luomaan erityissuhteet kyseisten maiden ja unionin välille, ja vastavuoroisesti maat tekevät unioniin liittymisen edellyttämiä uudistuksia, ennen kaikkea lähentävät lainsäädäntöään yhteisön lainsäädäntöön. Maat tunnustetaan mahdollisiksi Euroopan unionin jäsenehdokkaiksi.

Vakautus- ja assosiaatioprosessissa, jota täydennettiin Thessalonikin huippukokouksessa vuonna 2003, on liittymisprosessin piirteitä. Se nojautuu seuraaviin tekijöihin:

  • Sopimussuhteet, jotka perustuvat kahdenvälisiin vakautus- ja assosiaatiosopimuksiin (VAS). Sopimusten tekeminen riippuu kyseisten maiden edistymisestä vakautus- ja assosiaatioprosessin täytäntöönpanossa. Maiden liittymishakemusten arviointi perustuu määräysten, erityisesti kauppamääräysten, noudattamiseen.
  • Kauppasuhteet alueiden tasolla ja unionin kanssa. EU:n Länsi-Balkanin maiden kanssa käymään kauppaan sovelletaan etuuskohtelua.
  • Taloudellisena tukivälineenä liittymistä edeltävä tukiväline kaudelle 2007–2013 (korvaa vuosien 2000–2006 CARDS-ohjelman).

Niihin Länsi-Balkanin maihin, jotka saavat unionin ehdokasmaan aseman, sovelletaan edelleen joitakin prosessiin liittyviä etuja vaikka ne aloittavatkin liittymisprosessin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun