RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Specialdomstolar

Specialdomstolarnas uppgift är att som första instans pröva och avgöra vissa grupper av ärenden på vissa specifika områden. De ersätter de rättsinstanser som infördes genom Nicefördraget. Det finns för närvarande en specialdomstol: Europeiska unionens personaldomstol, men ytterligare en kan komma att inrättas för varumärken.

Inrättandet av specialdomstolar beslutas av rådet med kvalificerad majoritet, i medbeslutande med parlamentet och på förfrågan antingen kommissionen eller Europeiska unionens domstol.

Den förordning där en specialdomstol inrättas sätter upp reglerna för domstolens sammansättning och preciserar utsträckningen av de befogenheter som tilldelas den. Specialdomstolarnas beslut kan överklagas till tribunalen endast i rättsfrågor, eller i sakfrågor.

Tribunalens medlemmar väljs bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har de nödvändiga förutsättningarna för arbete inom höga domstolar. De utses av enhälligt av rådet.

Specialdomstolarna fastställer sina rättegångsregler i samförstånd med domstolen. Dessa regler är underställda rådets godkännande.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början