RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Erityistuomioistuimet

Erityistuomioistuimet ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena määrätyissä erityisasioissa nostetut kanteet. Ne korvaavat Nizzan sopimuksella perustetut lainkäyttölautakunnat. Toistaiseksi ainoa erityistuomioistuin on Euroopan unionin virkamiestuomioistuin, mutta sen lisäksi saatetaan perustaa tavaramerkkituomioistuin.

Erityistuomioistuinten perustamisesta päättävät yhteispäätösmenettelyä noudattaen neuvosto (määräenemmistöllä) ja Euroopan parlamentti joko komission tai Euroopan unionin tuomioistuimen pyynnöstä.

Erityistuomioistuimen perustamisasetuksessa vahvistetaan tuomioistuimen kokoonpanoa koskevat säännöt ja määritellään sille annettavat toimivaltuudet. Erityistuomioistuinten päätöksiin voidaan hakea muutosta unionin yleiseltä tuomioistuimelta vain oikeuskysymysten osalta tai asiakysymysten osalta.

Erityistuomioistuinten jäsenet valitaan henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka ovat päteviä tuomarin virkaan. Neuvosto nimittää heidät yksimielisesti.

Erityistuomioistuimet vahvistavat työjärjestyksensä yhteisymmärryksessä unionin tuomioistuimen kanssa. Työjärjestykselle tarvitaan neuvoston antama hyväksyminen.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun