RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο

Γλωσσάριο

Ειδικευμένα δικαστήρια

Τα ειδικευμένα δικαστήρια είναι αρμόδια να εξετάζουν σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές οι οποίες ασκούνται για ορισμένα, συγκεκριμένα θέματα. Αντικαθιστούν τα δικαιοδοτικά τμήματα που είχαν θεσπιστεί με τη συνθήκη της Νίκαιας. Σήμερα υπάρχει ένα ειδικευμένο δικαστήριο για θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, ωστόσο ενδέχεται να συσταθεί ένα ακόμη για τα σήματα.

Το Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία, και σε συναπόφαση με το Κοινοβούλιο, τη σύσταση ειδικευμένων δικαστηρίων, κατόπιν αιτήσεως είτε της Επιτροπής είτε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός για τη σύσταση ειδικευμένου δικαστηρίου ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη σύνθεσή του και προσδιορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται. Οι αποφάσεις των ειδικευμένων δικαστηρίων υπόκεινται σε αναίρεση, η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, ή σε έφεση, η οποία αφορά πραγματικά περιστατικά, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Τα μέλη των ειδικευμένων δικαστηρίων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και έχουν την απαιτούμενη ικανότητα για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων. Διορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομοφώνως.

Τα ειδικευμένα δικαστήρια καταρτίζουν τον κανονισμό διαδικασίας τους, σε συμφωνία με το Δικαστήριο. Ο κανονισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου.

Βλέπε:

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας