RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Solidaritetsklausul

Enligt solidaritetsklausulen som infördes genom artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), ska det vara möjligt för unionen och medlemsstaterna att bistå en annan medlemsstat som utsatts för ett terroristattentat, en naturkatastrof eller en humanitär katastrof. Klausulen utformades ursprungligen av det Europeiska konventet med syftet att föregripa framtida attentat efter terroristattacken i Madrid i mars 2004.

Villkoren för solidaritetsklausulens ikraftträdande definieras genom det beslut som antogs av ministerrådet, efter ett gemensamt förslag från kommissionens och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Då verkställandet av denna solidaritetsklausul har konsekvenser för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, får ministerrådet stöd av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början