RSS
Alfabetische index

Glossarium

Solidariteitsclausule

De solidariteitsclausule die wordt bepaald in artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet de mogelijkheid dat de Unie en de lidstaten gezamenlijk optreden indien een lidstaat getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp. Deze clausule die aanvankelijk voorzien werd door het Verdrag van Europa werd vroeger toegepast als gevolg van de terroristische aanslagen in Madrid in maart 2004.

De toepassing van de solidariteitsclausule wordt geregeld bij een besluit dat door de Raad op gezamenlijk voorstel van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. Indien de toepassing van de solidariteitsclausule gevolgen heeft voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, wordt de Raad bijgestaan door het politiek en veiligheidscomité (COPS).

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven