RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Yhteisvastuulauseke

Yhteisvastuulauseke, joka esitetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 222 artiklassa, velvoittaa unionin ja jäsenvaltiot auttamaan jäsenvaltiota, joka on joutunut terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi. Lausekkeen laati alun perin Eurooppa-valmistelukunta, ja se pantiin täytäntöön ennenaikaisesti Madridissa maaliskuussa 2004 tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen.

Yhteisvastuunlausekkeen täytäntöönpanon yksityiskohtaisista säännöistä päättää neuvosto komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustajan yhteisestä ehdotuksesta. Jos yhteisvastuulausekkeen täytäntöönpanolla on vaikutuksia yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, neuvostoa avustaa poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK).

Katso myös:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun